Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje všech návštěvníků jsou anonymizované a poskytovatel stránek ani jejich vlastník není žádným způsobem schopen údaje zjistit. Maximalizujeme zabezpečení údajů, které jste nám svěřili a zpracováváme je vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejícími zákony. Shromažďování osobních údajů se řídí zásadami ochrany soukromí v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány ani předávány žádným způsobem, který by nebyl uveden v těchto podmínkách o ochraně a zpracování osobních údajů nebo v podmínkách o užívání cookies.

 

 

Kdo zpracovává

Zpracovatelem a provozovatelem těchto webových stránek je Nickers s.r.o. IČO: 29255741

zapsaná u Krajského soudu v Brně dne 6.prosince 2010 se sídlem Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno

 

Proč zpracovává

V rámci zákonné povinnosti plnit smlouvu uzavřenou mezi námi (prodejcem) a vámi (zákazníkem) zpracováváme osobní údaje uvedené při objednávce po dobu, kterou nám zákon ukládá. Tyto údaje nemohou být po zákonnou dobu odstraněny.

 

V případě využití našeho kontaktního formuláře souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů a berete na vědomí, že údaje budou odeslány a zpracovány za účelem odpovědi na Váš dotaz či poptávku.  Takto získané osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu, která vyplývá z povahy Vašeho dotazu nebo požadavku.

Dále prohlašujeme, že jsme podnikli všechny potřebné kroky k zabezpečení těchto údajů a jejich bezpečnému uložení.

 

Zpracování osobních údajů externím subjektem

Prohlašujeme, že žádný externí subjekt Vaše osobní údaje nezpracovává ani k nim nemá přístup.

 

Sběr anonymizovaných údajů

Stránky využívají aplikace třetích stran, které poskytují anonymizované informace o návštěvnících webu. Ohledně informací, které poskytujete skrz programy třetích stran se jedná zejména o:

a další…

 

Kompletní výčet najdete na stránkách poskytovatelů:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

 

 

Anonymizované údaje mohou sloužit k doručení reklamního sdělení. Osobní údaje v tomto případe zpracovává třetí strana. V našem případě se jedná zejména o firmy Facebook, inc. a Google, inc.. K informacím takto získaným nemá majitel ani provozovatel tohoto webu žádný přístup.

 

Vaše práva

 

Kterýkoli z těch požadavků prosím požadujte přes e-mailovou adresu, kterou naleznete v sekci “kontaky” na těchto stránkách. Vaším právem je kdykoli podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů a jejich shromažďování v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Děkujeme za přečtení těchto podmínek zpracování osobních údajů a přejeme příjemný nákup.